Onderzoek effecten FSV Toeslagen

Onderzoeksrapport van PricewaterhouseCoopers (PwC) over de effecten van de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) op toeslaggerechtigde burgers die door de toenmalige directie Toeslagen van de Belastingdienst zijn geregistreerd in FSV.

Onderzoek effecten FSV Toeslagen (PDF | 62 pagina's | 870 kB)