Terug Naar Gezond Verstand en het Goede Gesprek:

Het rapport evalueert de voortgang van de nieuwe relatie tussen het bestuursdepartement van het ministerie van Justitie en Veiligheid JenV) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het gaat om de periode 2019-2021.

Terug Naar Gezond Verstand en het Goede Gesprek: (PDF | 13 pagina's | 242 kB)