Plan van aanpak op hoofdlijnen Monitoring en evaluatie Wkb

In dit document wordt een aanpak op hoofdlijnen voor monitoring en evaluatie Wkb voorgesteld en het vervolgproces van dit voorstel toegelicht.

Plan van aanpak op hoofdlijnen Monitoring en evaluatie Wkb (PDF | 2 pagina's | 640 kB)