Advies monitoringsgroep inwerkingtreding Wkb 14 december 2021

Het advies van de monitoringgroep Wkb over de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Advies monitoringsgroep inwerkingtreding Wkb 14 december 2021 (PDF | 4 pagina's | 156 kB)