Rapporten bij Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren 2021

Hier vindt u verschillende onderzoeksrapporten die in de Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren worden behandeld en kort samengevat. De Trendrapportage is in december 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd als bijlage bij de Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt.