Rapportage Monitor dak- en thuisloosheid - Stand van zaken eerste helft van 2021

Deze laatste in een reeks van 3 rapportages van de monitor dak- en thuisloosheid geeft een beeld over het eerste halfjaar van 2021. Het doel van deze monitor is om gedurende de looptijd van het ‘Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021’ en de Brede Aanpak ‘Een (t)huis, een toekomst’ een breder en beter zicht te krijgen op de dak- en thuisloze personen in de verschillende centrumgemeenten.

Rapportage Monitor dak- en thuisloosheid - Stand van zaken eerste helft van 2021 (PDF | 40 pagina's | 2,3 MB)