Het rapport van de evaluatiecommissie Conservatrix

Onderzoek naar de handelwijze van De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën ten aanzien van de Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering Conservatrix n.v. bij de overdracht van de aandelen aan Trier Holding b.v. en in de periode tot het faillissement. Het rapport kijkt ook naar de toereikendheid van het desbetreffende wettelijk kader.

Het rapport van de evaluatiecommissie Conservatrix (PDF | 199 pagina's | 1,1 MB)