Aanbevelingen implementatie Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Een toelichting op de wijze waarop de Regiegroep Kwaliteitsborging aandachtspunten en vragen uit de voortgangsrapportage zal oppakken.

Aanbevelingen implementatie Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (PDF | 4 pagina's | 166 kB)