Bijlage 2 - Stand van zaken pilots – peildatum 1 december 2021

De bijlage bevat een overzicht van lopende pilots, afgeronde pilots en pilots die op korte termijn starten voor het stelselvernieuwing rechtsbijstand.

Bijlage 2 - Stand van zaken pilots – peildatum 1 december 2021 (PDF | 27 pagina's | 341 kB)