Voortgangsrapportage Implementatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Deze rapportage geeft een overzicht van de bereikte resultaten en de voortgang van de implementatie van en voorbereiding op de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 juli 2022.

Voortgangsrapportage Implementatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (PDF | 10 pagina's | 848 kB)