Staat van de Infra RWS

Rapport van Rijkswaterstaat (RWS). Het rapport geeft inzicht in de staat van de infrastructuur van het Hoofdwegennet, het Hoofdvaarwegennet en het Hoofdwatersysteem. De peildatum is 1 januari 2021.

Staat van de Infra RWS (PDF | 62 pagina's | 6,5 MB)