Assurancerapport Migratie Bron PO naar DUO-registers

Onderzoek over de conversie van het register BRON PO naar de door DUO vernieuwde registers voor de sector Primair onderwijs.

Op basis van een met de ADR afgestemd controleplan heeft de ADR dit plan getoetst met de daadwerkelijk uitgevoerde conversie en op basis van de resultaten geconstateerd, dat deze conversie gecontroleerd en met het beoogde resultaat is uitgevoerd.