Digitale decentrale waardeoverdracht voor de publieke sector in Nederland

Een speelveldanalyse: hoe kunnen Distributed Ledger-technologieën zoals blockchain de publieke waarden beïnvloeden?

Deze studie werd uitgevoerd door imec - SMIT - VUB namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het beoogt de noodzakelijke kennis te creëren om de regering te informeren over het Nederlandse DLT-ecosysteem en de toepasbaarheid van de technologie in de Nederlandse publieke sector.