Beleidsstudie daglicht effect Europese norm

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) stelt eisen aan daglicht voor gebouwen. In het Bbl zal daarbij gebruik worden gemaakt van de Europese norm NEN-EN 17037. In een beleidsstudie is door de NEN-commissie Daglicht een toelichting en onderbouwing gegeven van de Europese bepalingsmethode en de nieuwe eisen.