Evaluatie van de SDE+ - Eindrapport

Het evaluatierapport SDE+ betreft de evaluatie van de Subsidieregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) uit 2021. Het onderzoek gaat over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidieregeling over de periode 2011-2020. Daarnaast trekt de evaluatie lessen voor de huidige Subsidieregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), de opvolger van de SDE+. Het onderzoek is uitgevoerd door Trinomics in opdracht van het ministerie van Economische zaken en Klimaat.

Evaluatie van de SDE+  -  Eindrapport (PDF | 88 pagina's | 1,1 MB)