Landelijke rapportage Cliëntervaringsonderzoek Wmo - Verantwoordingsjaar 2021

Een beschrijving van de uitkomsten van de cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) over het jaar 2020. Gemeenten rapporteren over de ervaringen van cliënten en reflecteren zelf op de uitkomsten over hun gemeente.