Onderzoeksrapport procesevaluatie CoronaCheck

Het doel van dit onderzoek is om de ervaringen van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties met CoronaCheck te evalueren. Voor het onderzoek zijn het draagvlak en de ervaringen met de processen rondom de app geëvalueerd.