Pilot Planmonitor NOVI 2021L

Publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het rapport bevat een uitwerking van de pilot Planmonitor Nationale Omgevingsvisie' (NOVI). De planmonitor richt zich op mogelijke toekomstige locaties voor wonen en werken en de risico’s voor kwetsbare gebieden.

Pilot Planmonitor NOVI 2021L (PDF | 40 pagina's | 1,9 MB)