Studie CO2-free flexibility options for the Dutch power system door Aurora (Engels)

In het elektriciteitssysteem groeit het aandeel van weersafhankelijke productie uit windmolens en zonnepanelen snel en neemt het fossiele, regelbare vermogen van de gas- en kolencentrales in de loop der tijd af. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van CO2-vrije flexibiliteit in het elektriciteitssysteem op de lange termijn heeft het Ministerie van Economische Zaken dit laten onderzoeken. De studie ‘CO2-free flexibility options for the Dutch power system’ is door onderzoeksbureau Aurora uitgevoerd. Onder andere diverse vormen van CO2-vrij regelbaar vermogen, opslag, vraagrespons en interconnectie zijn in beeld gebracht. Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor verdere bespreking met partijen uit het klimaatakkoord en geeft marktpartijen extra inzichten.