Rapportage Kennistafels Intersectionaliteit

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft BKB | Het Campagnebureau twee kennistafels met in totaal 30 deelnemers georganiseerd over hoe een intersectionele benadering de aanpak van racisme en discriminatie kan versterken. Intersectionaliteit gaat over de vaak gestapelde gronden op basis waarvan mensen uitsluiting en ongelijke kansen kunnen ervaren.

Op basis van gesprekken met wetenschappers, vertegenwoordigers en (ervarings-)deskundigen vanuit verschillende gemeenschappen en vertegenwoordigers uit het antidiscriminatie-en racisme werkveld verkent de rapportage de mogelijke manieren waarop partijen, waaronder het Rijk, aan de slag kunnen met een intersectionele benadering om discriminatie en racisme te voorkomen.