Actieplan en nulmeting Open op Orde ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie beschrijft de stand van zaken van de informatiehuishouding van het ministerie en acties om de informatiehuishouding te verbeteren.

Actieplan en nulmeting Open op Orde ministerie van Defensie (PDF | 65 pagina's | 1,5 MB)