Eindrapportage Begeleiding a la carte - september 2019 tot september 2021

Deze rapportage beschrijft de opbrengsten van Begeleiding à la carte en de opgedane inzichten en geleerde lessen voor de toekomst. Deze zijn vooral gericht aan beleidsmakers, bestuur en management van zorgorganisaties, maar ook aan overkoepelende beleids- en systeempartijen in de gehandicaptensector.

Eindrapportage Begeleiding a la carte - september 2019 tot september 2021 (PDF | 70 pagina's  | 4,7 MB)

Persoonsgerichte toekomstbestendige zorg voor mensen met een beperking. Dat is de focus van het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte van het programma Volwaardig leven, dat in september 2019 van start ging.