Rapportage gesloten scholen in het primair onderwijs en het speciaal onderwijs januari 2022

De rapportage bevat tabellen en grafieken van de schoolsluitingen in het primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs op 31 januari 2022. Het betreft de 13e maandrapportage van het Meldpunt Scholensluiting.