Stakeholdertafels Medische Isotopen

De stakeholdertafels op 7 en 8 februari 2022 brachten eindgebruikers en ketenpartners samen, om de voorzieningszekerheid van medische isotopen en de toegang van Nederlandse patiënten tot de meest innovatieve diagnoses en behandelingen te bediscussiëren. In de ene sessie stond de visie van de eindgebruikers op toekomstige ontwikkelingen op het terrein van medische isotopen in relatie tot de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg centraal. In de andere sessie - met de ketenpartners - werden publieke belangen op het gebied van de voorzieningszekerheid van medische isotopen en de verhouding tussen markt en overheid bediscussieerd. In de gespreksverslagen kan een samenvatting van de discussie teruggelezen worden.