Bijlage: Corrigendum bij het Nalevingsverslag gpp’s 2019 van ProRail d.d. 29-9-2020

De bijlage bevat een correctie in de onderliggende berekeningen voor het nalevingsverslag geluidproductieplafonds 2019 ten westen van station Schiedam Centrum. Het gaat om het ten onrechte meerekenen van een gedeelte van het nieuwe lokaalspoor.

Bijlage: Corrigendum bij het Nalevingsverslag gpp’s 2019 van ProRail d.d. 29-9-2020 (PDF | 1 pagina | 109 kB)