Kamerbrief bij nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer de verslagen over de naleving van de geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen in het jaar 2020. Zij gaan daarbij kort in op de verslagen. Bij de Kamerrbief zit ook een nota van bevindingen.

Kamerbrief bij nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen (PDF | 2 pagina's | 220 kB)