Nota van bevindingen over de nalevingsverslagen geluidproductieplafonds rijkswegen en spoorwegen in 2020

De nota geeft een overzicht van de bevindingen uit de nalevingsverslagen van geluidproductieplafonds (GPP’s) voor het wegennet en spoorwegennet in 2020.

Nota van bevindingen over de nalevingsverslagen geluidproductieplafonds rijkswegen en spoorwegen in 2020 (PDF | 21 pagina's | 814 kB)