Verkenning mogelijkheden persoonlijke gezondheidsomgeving binnen de Zorgverzekeringswet

Zorginstituut Nederland heeft onderzocht op welke manier de aanschaf en het gebruik van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor alle burgers zou kunnen passen binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw).