Masterplan Electric flight in the Kingdom of the Netherlands

Het Masterplan gaat over de invoering van elektrisch vliegen voor de transitie (overgang) naar een duurzame luchtvaart. Het plan geeft inzicht in de rollen van de betrokken partijen en de vervolgstappen die nodig zijn.

Masterplan Electric flight in the Kingdom of the Netherlands (PDF | 34 pagina's | 1,6 MB)