Externe validatie waterstoftransportnet

In het kader van de mogelijke subsidie aan Gasunie voor het ontwikkelen van de waterstofbackbone is een validatie van de businesscase van Gasunie uitgevoerd. De uitkomsten van deze validatie zijn in dit rapport samengevat.

Externe validatie waterstoftransportnet (PDF | 37 pagina's | 2 MB)