Autodelen in Nederland

Kwantitatief onderzoek over het onderwerp autodelen uitgevoerd begin 2022. Doel is om beter de opvattingen over autodelen te begrijpen. De conclusies en aanbevelingen kunnen gebruikt worden als input voor een mogelijke campagne.