Reactie op de beleidssignalen

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) gaat in dit document uitgebreider in op de beleidssignalen in de Staat van de Corporatiesector 2021.

Reactie op de beleidssignalen (PDF | 3 pagina's | 73 kB)