Diepe uiterwaardplassen: verondiepen of niet? Visie vanuit ecologisch perspectief

Het rapport onderzoekt onder welke voorwaarden het verondiepen van diepe plassen in het rivierengebied gunstig is voor het ecologisch functioneren van de plas en de rivier. Het bevat de resultaten van literatuuronderzoek en daarnaast van veldonderzoek in 6 plassen. Opdrachtgever voor het onderzoek was de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)

Diepe uiterwaardplassen: verondiepen of niet? Visie vanuit ecologisch perspectief (PDF | 199 pagina's | 16,2 MB)