Uitvoeringsprogramma VANG - Huishoudelijk Afval Herijking voor de periode t/m 2025

Het rapport bevat een herijking (aanpassing) van het Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof – Huishoudelijk Afval (VANG-HHA). Het programma is er om gemeenten te helpen bij het volbrengen van hun taak om afval goed te scheiden en bij te dragen aan de circulaire economie. Het loopt van 2015 tot 2025.

Uitvoeringsprogramma VANG - Huishoudelijk Afval Herijking voor de periode t/m 2025 (PDF | 16 pagina's | 2,4 MB)