Eerste advies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater

De Beleidstafel wateroverlast en hoogwater geeft een 1e advies over waterbeleid naar aanleiding van de wateroverlast in Limburg en delen van Brabant in juli 2021.

Eerste advies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater (PDF | 55 pagina's | 1,9 MB)