Evaluatie van de liquiditeitsleningen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten

In dit rapport evalueert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de effecten van liquiditeitsleningen die in 2020 en 2021 zijn verstrekt aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het gaat om leningen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.

Evaluatie van de liquiditeitsleningen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten (PDF | 26 pagina's | 757 kB)