Notitie over effecten van de verbreding E233 op de A28 A37


De notitie bevat een update van de gegevens uit het 'MIRT-Onderzoek A28 Amersfoort– Hoogeveen: probleemanalyse' van april 2019. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het onderzoek ging over de mogelijke effecten van de verbreding van de Duitse E233.