Rapportage Rijkswegennet 3 e periode 2021: 1 september – 31 december

De rapportage bevat de jaarcijfers over het gebruik van het Rijkswegenne van januari tot en met december 2021. De cijfers gaan over het de filezwaarte, de filetop-10 en het reistijdverlies.