Evaluatie pilot Specialist contactverlies

Het rapport evalueert de pilot Specialist Contactverlies. De pilot richtte zich op het voorkomen van contactverlies bij complexe scheidingen tussen ouders en kinderen.