Landelijke zwerfafvalmonitor incl. extra gebiedstypen Jaarrapportage 2021

Jaarrapportage van Rijkswaterstaat (RWS) over de monitoring van drankverpakkingen in het zwerfafval. De rapportage gaat over 2021.