Memo monitoring resultaten flesjes en blikjes tweede helft 2021

Het memo bevat de 8e halfjaarlijkse rapportage over de monitoring van kleine plastic flessen in het zwerfafval door Rijkswaterstaat (RWS). Het gaat om de meetresultaten tijdens de laatste 6 maanden van 2021. Daarmee beschrijft het memo de situatie direct na de invoering van statiegeld voor kleine plastic flessen.

Memo monitoring resultaten flesjes en blikjes tweede helft 2021 (PDF | 5 pagina's | 447 kB)