Cameratoezicht door gemeenten

Het rapport evalueert de wetswijziging van artikel 151c van de Gemeentewet. De wetswijzigng ging over de inzet van cameratoezicht voor de handhaving van de openbare orde.

Cameratoezicht door gemeenten (PDF | 97 pagina's | 4,3 MB)