Dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen in 2020

Het rapport analyseert dodelijke ongevallen die in 2020 op rijkswegen plaatsvonden en de factoren die tot die ongevallen hebben geleid. Het doet aanbevelingen om ongevallen te voorkomen en letsels te beperken.

Dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen in 2020 (PDF | 46 pagina's | 1,1 MB)