Evaluatie wijziging artikel 61a RVV 1990

Het rapport evalueert de effectiviteit van de wijziging van artikel 61a RVV 1990 in het tegengaan van afleiding in het verkeer. Het ging hierbij om uitbreiding van het verbod gebruik mobiele telefoon naar fietsers en uitbreiding van het begrip mobiele telefoon naar mobiel elektronisch apparaat. De wijziging trad op 1 juli 2019 in werking.

Evaluatie wijziging artikel 61a RVV 1990 (PDF | 37 pagina's | 886 kB)