Verslag Ronde tafel verkeersveiligheid

Het verslag gaat over een Rondetafelgesprek over verkeersveiligheid op 27 januari 2022.

Verslag Ronde tafel verkeersveiligheid (PDF | 3 pagina's | 160 kB)

Aan dit gesprek namen de volgende organisaties deel:

  • de ANWB;
  • CROW;
  • de Fietsersbond;
  • Rotterdam (mede namens G4);
  • het het Interprovinciaal Overleg (IPO);
  • de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV);
  • TeamAlert;
  • de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);
  • Veilig Verkeer Nederland;
  • de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).