Onderzoek afstandsnormen windturbines

Dit onderzoek heeft als doel om op basis van bestaande inzichten in beeld te brengen welke effecten verschillende afstandsnormen voor windmolens op land op de hinder voor omwonenden hebben. Ook kijkt het onderzoek naar de voor- en nadelen van een afstandsnorm ten opzichte van specifieke normen voor geluid- en slagschaduw.

Onderzoek afstandsnormen windturbines (PDF | 101 pagina's | 3.8 MB)