Evaluatie Gemeenteraadsverkiezingen 2022 - Rapport van kwalitatief onderzoek onder stembureauleden

Evaluatie van de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 onder stembureauleden. De ervaringen van stembureauleden bieden waardevolle inzichten over de ervaringen in de stemlokalen. Ook speelt het functioneren van stembureauleden een belangrijke rol in de uitvoering van het verkiezingsproces.

Evaluatie Gemeenteraadsverkiezingen 2022 - Rapport van kwalitatief onderzoek onder stembureauleden (PDF | 21 pagina's | 404 kB)