Bijlage 4. Monitoring betere waarborgen voor de veiligheid van de melder van een ongebruikelijke transactie (toezegging)

De bijlage rapporteert na 1 jaar over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP). De motie ging over de veiligheid van melders van ongebruikelijke transacties.