Onderzoek decentrale beleidskaders zon-pv

Onderzoek naar de rol van zonne-energie (energie opgewekt met behulp van zonnepanelen; zon-pv) in relatie tot het ruimtelijk beleid. 

Onderzoek decentrale beleidskaders zon-pv (PDF | 34 pagina's | 1,5 MB)