Publieke waarden en rechten bij aanbesteden van ICT - Handreiking aanbesteden van open source software II

In de handreiking wordt stapsgewijs uiteengezet hoe men door het verwerven van bepaalde rechten publieke waarden kan verwezenlijken bij het inkopen van ICT. De focus ligt hierin op ICT met een maatschappelijke betekenis.

Volwaardig open (source) werken vereist - reeds in de aanbesteding – het bevragen van potentiële leveranciers op (de samenstelling van) het door hen aangeboden product. Deze handreiking is bedoeld om strategisch na te denken over hoe bij het aanbesteden van ICT het verwezenlijken van publieke waarden meer centraal gesteld kan worden.